CHANGE of MINDSET

Lili Öst

CHANGE of MINDSET - En bok för ledare som är nyfikna på en ny väg till positiv, varaktig förändring

En kort bok om ett annorlunda sätt att tänka och ett helt nytt sätt att leda sig själv och sin personal till harmonisk framgång. Boken kom till i syfte att visa dig som ledare en ny kraftfull väg fram. I SÅ KLART-metoden möts Attraktionslagen och beteendevetenskapen. I kombinationen föds en ny typ av medvetenhet om regerande tanke,- känslo,- och handlingsmönster och vad de sett ur detta perspektiv faktiskt genererar. En viktig insikt som för många, blir en oväntat kraftfull inledning till ett lika kraftfullt change of mindset.

book-cover

Bokbeskrivning

En kort bok om ett annorlunda sätt att tänka och ett helt nytt sätt att leda sig själv och sin personal till harmonisk framgång. Boken kom till i syfte att visa dig som ledare en annorlunda och kraftfull väg fram. I SÅ KLART-metoden möts Attraktionslagen och beteendevetenskapen. I kombinationen föds en ny typ av medvetenhet om regerande tanke,- känslo,- och handlingsmönster och vad de sett ur detta perspektiv faktiskt genererar. En viktig insikt som för många, blir en oväntat kraftfull inledning till ett lika kraftfullt change of mindset.

I boken presenteras ett nytt sätt att se på, - och ta sig an de utmaningar många brottas med idag som utbrändheter, sjukskrivningar, dåliga attityder och oinspirerade medarbetare. Ett nytt sätt att nå positiva och nödvändiga mål som hittills kanske varit svåra att nå. Ett nytt sätt att höja energin, harmonin, råda bot på haltande kommunikation och dålig stämning. Men framförallt presenteras ett annorlunda sätt att se sig själv och sitt fokus på och en insikt om vad de genererar.

Vill du som ledare få ett nytt vinnande framgångsperspektiv att lägga till ditt ledarskap, - läs vidare!