5 Kapitel 5

SÅ KLART – metoden

Den metod jag arbetar utifrån handlar dels om:

  1. Att hela tiden utgå ifrån det perspektiv som kombinationen Attraktionslagen – Beteendevetenskap ger.
  2. Dels består den av de 8 steg som du ser i modellen nedan, som är en formel genom vilken man kan lära sig styra sin medvetenhet om sitt eget görande, tänkande och kännande.

 

  

  

  1. Var är jag/vi nu?

Självklart behöver vi i vilken utvecklingsmetod vi än använder ta ut vårt nuläge, så vi vet vår utgångspunkt. Gällande hur det ser ut och fungerar för oss och runt oss, det vi är nöjda med och det vi inte är nöjda med som vi vill förbättra.

 

  1. Hur har jag/vi kommit hit?

Redan i steg nummer två börjar min metodik att skilja sig från de andra på marknaden, eftersom vi här tittar på hur vi tagit oss till nuläget, inte bara vad vi gjort eller inte gjort, utan även hur vi fokuserat tanke- och känslomässigt.

 

  1. Synliggöra tanke, – känslo, – och handlingsmönster

Här fördjupar vi oss i förhållningssätt, rädslor, förväntningar, paradigm, begränsande sanningar och byggande sanningar. Vinnande tanke, – och känslomönster och icke vinnande sådana. Både på individnivå såväl som teamnivå, för att skapa medvetenhet om hur teamet/individen rör sig rent energi, – och fokusmässigt den största delen av tiden. Och lägga grunden för den förståelse som kommer när vi börjar fördjupa oss i hur Attraktionslagen fungerar och man plötsligt ser lagen om orsak och verkan på ett mycket tydligare sätt.

Så här säger en av mina kunder om det här steget:

”Insikterna jag fått om mina omedvetna negativa tankar, har stundom känts lite obehagliga, för jag har verkligen inte sett dem så tydligt innan. Så glad att jag gör det nu! ” Lena Brovall, VD/ägare Brovalls rum

 

  1. Attraktionslagen

När vi fördjupar oss i läran om Attraktionslagen, faller många saker på plats. Positiva såväl som negativa. Plötsligt får vi ett metaperspektiv bl a över hur saker som vi aldrig trott hade med varandra att göra, är starkt sammankopplade och påverkar varandra i avgörande grad.

Kundreflektion:

 ”Föredraget gav mig positiv energi samtidigt som jag fick bekräftelse på vad tankens kraft kan åstadkomma. Med målande beskrivning exemplifierar Lili invanda tankemönster där negativa tankar leder till självuppfyllande profetior. Med dessa klockrena bevis staplade på varandra lovade jag mig själv att lägga bort osund pessimism, sluta att ta ut någon ledsamhet i förväg och fokusera min kraft på energigivande tankar och aktiviteter som inspirerar! Eva Suits, Marknadschef Skepparholmen Konferens/Krog/Spa

 

  1. FÖRSTÅ mitt/vårt ansvar i interaktionen

För att förstå vårt samarbete med Attraktionslagen, behöver vi förstå hur vårt eget, tanke, – känslo, – och handlingsfokus får energikvitton i endera riktningen. I detta steg blir vikten och vinsten av att axla det egna ansvaret väldigt tydligt.

 

  1. FÖRBÄTTRA Attityder, verktyg, kommunikation

När vi börjar bli på det klara med vikten av att hålla sig en medveten tänkare, tittar vi på vad det är i oss själva, i vår inre kommunikation, i vår yttre kommunikation och våra attityder vi behöver förändra för att leda oss själva som individer/gruppen i en önskad riktning. När man blir medveten om att det inte allena handlar om vad vi gör eller inte gör, föds nya frågor och nya insikter om vad det är vi behöver antingen fokusera om gällande, eller accentuera ännu mer. Att skapa hands on verktyg och kraftfulla strategier som hjälper oss att fortsätta på den inslagna vägen är avgörande viktigt, då vi i regel övat väldigt länge på saker som vi nu kanske inser att vi behöver arbeta bort. Det kan dock även handla om saker vi gjort rätt som vi behöver strategier för att utveckla ännu mer.

Så här sa denna kund om steg 6:

”Lilis annorlunda synsätt och metodik gav nya insikter som kommer hjälpa teamet att fortsätta framåt i en positiv riktning.” Roine Sundberg, CEO Minanda Adviser AB/CFO Skälsätra bygg

 

  1. FÖRÄDLA – Hur håller vi oss medvetna?

Här fördjupar vi oss i att bygga vinnande strategier som påminner oss och fungerar på en daglig basis.

 

  1. Hur tillämpar vi?

Hur får vi in ett nytt tänk i oss själva som individer, som team och som ledare? Hur får vi det att fungera i vardagen? Hur får vi det att sitta när det blåser runt oss och det är lätta att hamna i gamla uppkörda hjulspår? Här fördjupar vi oss i hur vi får SÅ KLART – metoden att sätta sig i ryggraden och bli ett självklart perspektiv och en naturlig utgångspunkt.

 

Dessa åtta steg kan fungera som en ständigt aktiv process att vara medveten om/arbeta utifrån, för att skapa medvetenhet om sitt eget, teamets och företagets fokus i stort, för att se att man håller sig på en vinnande väg, rent energi, – och fokusmässigt.