3 Kapitel 3

Attraktionslagen

Så, med denna inledning som förhoppningsvis ger lite kött på benen till skeptikern, och kanske får dig som läsare ännu mer intresserad av att söka djupare inom den forskning som finns gällande Attraktionslagen så vill jag här presentera en enkel modell av hur den fungerar.

 

Attraktionslagen är som jag nämnt tidigare en universell lag

– en naturlag, vilket betyder att det är en lag om hur något fungerar utanför mänsklig kontroll. Den bara fungerar på detta sätt styrd av något annat än oss. Precis som att ogräs kommer tillbaka även om du rensat, som att snön kommer när den kommer, stormar lamslår oss och stora vågor drar in utan någon som helst förskoning. Solen och regnet kommer också när det kommer – oavsett vad vi tycker. Även om vi idag till stor del kan förstå varför vädret blir som det blir – så kan vi ju fortfarande inte göra ngt åt det. (Not. Men om tillräckligt många medvetna tänkare fokuserar samlat, borde man ju uppenbarligen skapa en viss påverkan om man tänker på 4:e maj festen i Princeton.) Du kan säkert komma på en massa olika saker som sker utanför vår mänskliga kontroll. I alla fall som vi förstått det hittills. Så är det också med Attraktionslagen.

 

Den har ett statiskt skeende

Den verkar på samma sätt – alltid, utan undantag. Alltid i samma ordning. Och vi kan använda oss av detta faktum på två sätt. Till vår fördel – eller till vår nackdel. Allt beroende vad vi ger den för typ av fokus gällande våra tankar och känslor att jobba med. Hur menar du nu kanske du som är helt oinvigd tänker. Häng kvar, du kommer förstå!

 

Den fungerar så att lika attraherar lika

Allt i universum är som redan nämnts vibrerande energi, även du och jag, våra tankar och känslor. När vi tänker en tanke börjar den vibrera. När den vibrerar blir den magnetisk och börjar attrahera/dra till sig det som ligger på samma vibrationsfrekvens och sänder. Vi är ju självklart lärda att magnetism handlar om att opposite attracts. Gällande Attraktionslagen är det precis tvärt om. Man kan även säga att när man fokuserat tillräckligt ihärdigt och den frekvens man ”tunat” in sig på är i vårt mesta fokus, då börjar annat som har en liknande vibration att materialiseras och visa sig. Man ser och upplever plötsligt saker i sin fysiska verklighet.

 

Det är precis som radions och tevens frekvenser

Tänk dig radions MHz. Eller tevens frekvenser. De olika radio- eller tv-programmen ligger ju inte på samma frekvens och sänder. Detta faktum är ju rätt glasklart för dig eller hur?!  Du sätter ju inte på 103,7 på radion men förväntar dig att höra ett program som sänds på 104,3. Eller tar fjärrkontrollen och trycker på fyran och hoppas att Canal + av misstag kommer att halka in… Här är det solklart för de allra flesta. Inga motsägelser. Vi förstår eller i alla fall accepterar att det förhåller sig så, även om vi kanske inte förstår hur det förhåller sig så. Hundra personer kan stå intill varandra och ringa i sina mobiltelefoner, utan att vi halkar in på någon annans frekvens som samtalet sänder på. (ibland kan det störa, men oftast inte) Eftersom telefonens frekvens oftast hittas både av den som ringer och den som svarar, – når de varandra.

Om du nu skulle vilja se på ett speciellt program på Canal + skulle du ju inte komma på idén att sitta och bläddra mellan kanalerna på måfå och hoppas att du skulle hamna rätt. Nej du skulle med all sannolikhet vara väldigt precis och trycka direkt på den knappen där Canal + ligger inprogrammerad. För du vet ju att det inte lönar sig att hoppa omkring mellan frekvenserna på eget bevåg. Programmen hittas bara om man går in på den frekvens de sänder. Inget konstigt med det. Inget man blir upprörd över direkt utan man accepterar att så är fallet och förhåller sig till det. Något de flesta inte har en aning om dock är att våra tankar och känslor fungerar likadant. Positiva tankar och känslor ligger inte och sänder på samma frekvens som negativa, vilket betyder – starkt förenklat, att om du har negativt fokus och ligger och sänder på en negativ frekvens, kan du inte dra till dig resultaten från en positiv frekvens, för de vibrerar inte på samma frekvens och liknar inte varandra ett dugg. Och eftersom Attraktionslagen fungerar lika – attraherar lika, är detta alltså en ganska så omöjlig kombination att få till önskade resultat utav.

 

På jobbet

Om du tänker på alla förändringar som hela tiden behöver iscensättas i företagen idag, där ditt förmodligen inte heller är förskonat. Vad tror du händer om den största delen av personalstyrkan som ska utföra det arbete som ska skapa, – den av ledningen, önskade förändringen, – är omotiverade och/eller förändringströtta och inte vill göra en förändring?! Och om de fortfarande känner på samma sätt som innan. Tar sig an uppgifterna på samma sätt. Har samma tankesätt och samma sätt att fokusera. Samma typ av generella förväntningar. Styrs av samma typ av referenser som innan. Hur ska de kunna skapa en harmonisk framgångsrik förändring? Hur ska de kunna skapa något annat än det som redan ÄR?

Uppfattar du att det är lätt att skapa ett positivt resultat inom en överskådlig tid, om detta är scenariot, – om du tittar på det ur det energiperspektiv jag presenterar i boken? Eller vid närmre eftertanke, – ser du att det kan bli onödigt svårt!?

 Om vi inte matchar frekvensen där de önskade resultaten ligger, försvåras vägen dit oerhört sett ur ett energiperspektiv.

 

 Vad händer när man sänder på olika frekvenser?

1) Tänk att om du har ditt fokus på allt det du avskyr, som inte funkar, som du irriterar dig på och inte vill ha så ligger allt detta och sänder på säg 100,3 MHz. Då sänder du på den frekvensen och blir en magnet för det som ligger och sänder på samma frekvens. På den här frekvensen ligger generellt ett negativt styrt känslofokus och vibrerar. Missunnsamhet, avundsjuka, misstro, negativa förväntningar, oro, ångest, ilska, frustration, irritation. De personer/de situationer som matchar/ tunar in sig på/sänder på den frekvensen attraherar du. Tänk nu igenom vad det är som liknar detta jag just räknat upp. Finns det något positivt över huvud taget som liknar de saker som jag nämnt?

2) Nu säger vi att allt gott, positivt flow, överflöd av det goda, inspiration, framgång, lust, lätthet, generell positivitet, vänlighet, glädje, empati, förståelse, reflektion, tacksamhet, positiva förväntningar, tilltro etc ligger och sänder på 102,3.

De ligger visserligen väldigt nära varandra, men de ligger inte på samma frekvens, vilket gör att kanalerna inte hittar varandra!

Reflektion

Stanna till och reflektera över hur du fokuserat hittills.  Har du den mesta tiden haft knappen till en kanal på fjärrkontrollen nedtryckt, men förväntat dig att se program som sänds på någon av grannkanalerna? Hur har ert fokus på jobbet varit? Hur är fokus i arbetsgruppen oftast ställt?

 

Vi lever i ett inkluderande universum

Vi kan bara bjuda in mer av det vi vill ha, vi kan aldrig tänka bort det vi inte vill ha. Eftersom lika – attraherar – lika. Om du har fullt fokus på det du absolut inte vill ha, jobbar som en tok för att komma bort från det du inte vill ha. Ständigt och jämt tänker på detta oönskade. Är frustrerad över att det inte lämnar dig. Då har du fullt fokus både tanke- och känslomässigt på det du inte vill ha, vilket betyder att ditt fokus aktiverar och drar till sig mer av det som liknar. Trots att det är det sista du vill.

Det finns inga negationer

Varken i vårt undermedvetna eller i universum, så ordet inte finns inte, mer än i vår vokabulär, vilket alltför ofta ställer till det för oss människor. För det finns väl inget som vi är så enormt fokuserade på som de saker vi v-e-r-k-l-i-g-e-n inte vill ha i vårt liv! Vårt fokus är vårt fokus, och det är vår fokuseringspunkt sett ur ett energiperspektiv – oavsett om det är något som vi vill ha – eller inte!

 

Det finns ingen förstående portvakt

ute i universum som krattar i manegen åt oss när vi inte riktigt är med i matchen själva.– Nej, men jag vet ju att Petra inte vill ha det här som hon fokuserar på… kära människa. Hon har bara lite otur när hon tänker just nu. Jag tror jag får hjälpa till lite här och se till att skicka ned det hon egentligen vill ha istället… Nej men nu fokuserar Peter som är en så hygglig prick alldeles galet! Det som matchar det han fokuserar på vill han ju inte ha. Jag vet ju att ha vill dra till sig mer av det här istället. (Portvakten ler kärleksfullt medan hen tittar ned på Peter) Ja, ja, – vad gör man inte för alla dessa goda människor. Självklart vill man ju hjälpa till! Man kan ju inte förvänta sig att de ska förstå att de får de fokuserar på, inte det de vill ha… Den portvakten hade varit guld värd, men nu finns tyvärr inte hen, så ansvaret ligger dessvärre på – oss själva. 

Det är så lätt att ha ursäkter för var man är och undantag skapade av detta

Jag får ofta jobba ganska hårt på att ta tillbaka mina klienter till det faktum att attraktionslagen fungerar som den gör, – oavsett vad de går igenom. Många nickar förstående och blir alldeles till sig när de inser vad Attraktionslagen egentligen kan skapa i deras liv, – för det är lätt att förstå HUR man kan påverka skeendet genom att jobba medvetet med sitt fokus. Men så fastnar de i en loop där de ser på sina utmaningar med de gamla vanliga glasögonen, och så stänger de alla dörrar till progress. Det kan hända en massa saker utanför oss, massa saker som vi inte kan kontrollera, – men genom att få på sig rätt glasögon kan vi faktiskt påverka så mycket mer än gemene man tror, men inte med samma sätt att tänka! Du minns väl vad jag berättade om dubbelslitsexperimentet, om att vi kan förändra molekyler utanför oss själva och att vi lever i ett kollektivt medvetande som med ett ändrat kollektivt fokus kan förändra världar.

 

Vi kan bara sända en signal åt gången

Som jag berättade inledningsvis så har vi elektromagnetiska fält omkring oss som kommunicerar och samarbetar med universum och allt i universum. Och du kanske kommer ihåg att vårt elektromagnetiska fält runt vårt hjärta och känslocentra är femtusen gånger större än det vi har runt vår hjärna och våra tankar. Och eftersom vi bara kan sända en signal i taget från oss, bör man vara väldigt mån om att när det gäller att lyfta något positivt, – att vi medvetet förstärker våra positiva tankar med positiva känslor, för då blir ju signalen från oss kraftigt förstärkt. Men om du försöker tänka positivt men känner negativt, då försätter du dig i en ojämn kamp och det blir din känsla som vinner, – varje gång! Så för att göra det riktigt klart, – om du försöker tänka positivt (vilket alltid är bra) men känner negativt, då är det den negativa känslan som skapar magneten som tunar in sig på den frekvens där det som matchar ligger och sänder, vilket gör att det utan tvekan kommer mynna ut i något negativt som du attraherar.

 

En olycka kommer sällan ensam

Det ordspråket har du säkert hört förut. Ser du lite annorlunda på det ordspråket nu när du förmodligen börjar få en viss förståelse för hur vårt energisamspel med Attraktionslagen fungerar? Vad händer när detta ordspråk är en sanning du har implementerat? Om detta är en inbyggd förväntan du har? Hur många väntar du på? – Tre? Och vad är det du säger till dig själv medan du väntar?

 

Attraktionslagen agerar i kommunikation med oss

Vårt fokus, våra tankar och känslor jobbar med andra ord hela tiden tillsammans med denna naturlag, har alltid gjort och kommer alltid att göra – utan att vi för den skull är medvetna om det. Och det är just detta faktum som många gånger ställer till det för oss – att vi hittills inte vetat att dessa två komponenter samarbetar. För det våra tankar och känslorna bakom dem jobbar med – jobbar också Attraktionslagen med! Och genom hur den statiskt fungerar, också blir en magnet som drar till sig – mer av.

Vi kan alltså inte få bort det vi inte vill ha genom att ge det vårt fokus, Vi kan bara få bort det genom att byta fokus och lägga det på det vi vill bjuda in. En uppgift som inte alltför sällan känns som en omöjlighet som människa. Du har säkert precis som jag levt i oönskade resultat du vill ifrån och du vet säkert precis som jag att det är en av de svåraste saker som finns att stå med fötterna i sankmark men ha fokus på den vackra ängen bredvid. Det är inte lätt att ha tanke- och känslofokus på något positivt när man är smärtsamt medveten om att sankmark betyder en sak, – att man sakta men säkert dras ned i dyn, i sörjan av det man inte vill ha. Och att man kommer att dras ned hur mycket man än kämpar emot. Och att själva kampen dessutom kommer göra att händelseförloppet snabbas på. Det finns väl inget som vi ger så mycket uppmärksamhet som saker som inte fungerar! Som vi inte är nöjda med. Som vi avskyr. Det de flesta inte vet är att genom att hela tiden ge det vårt fokus, – ur ett tanke- och känsloperspektiv där vi frenetiskt jobbar på att lämna detta tillstånd, – gräver vi där vi står och cementerar det istället!

 

Klokskaper 

”Livet är tio procent vad som händer dig och nittio procent hur du väljer att hantera det”

 

Vad som än händer är det bara DU som kan bestämma hur du ska hantera det

Hur du väljer att det ska få påverka dig – hur djupt – och hur länge! Jag har sagt det förr och det tål att sägas igen! Många gånger låter vi bara känslorna och tankarna skölja över oss – helt utan styrning och då har vi lätt att fastna i kaoset. I krisen, eller vad det än är som skakar din värld. Vi kan inte alltid säkerställa att inget jobbigt händer oss, för det är en del av resan och en stor del av det som utvecklar och formar oss – men vi kan välja HUR vi ska hantera det. Och hur vi väljer att det ska få drabba oss. Problemet är oftast att vi känner att vi inte har det valet. En av de sanningar som de flesta matar sig med och blivit matade med sedan barnsben är ju, – Jag kan väl inte bestämma mig för vad jag ska känna heller!! Nej det kan man ju inte… – eller kan man det? Till stor del kan vi faktiskt det. Vi är inga robotar, men är heller inga offer för varken våra tankar eller känslor, om vi själva inte gör oss till offer! Vi är faktiskt medvetna tänkare. Med det menar jag att vi faktiskt kan bestämma oss för vad vi ska tänka, hur ofta och hur mycket. Men oftast re-agerar vi istället på det som händer istället för att så mycket som möjligt jobba pro-aktivt med ett fokus som gagnar oss mycket bättre.

En kommentar här skulle kunna vara, – ja men jag kan väl inte styra det som händer runtomkring mig! Utan det är klart att jag re-agerar på det jag inte kan styra över som drabbar mig/kommer i min väg. Självklart måste vi få reagera! Det är ju fullständigt naturligt! Och, – nej, självklart kan vi inte styra över allt som händer runt oss, men genom den information du fått till dig hittills, har du säkert börjat förstå att vi faktiskt kan göra det till en stor del! Du kommer kanske ihåg det jag skrev i förordet om att vi faktiskt kan påverka atomer och molekyler utanför oss själva genom vårt fokus. Vilket betyder, att när du medvetet väljer att jobba upp dig till, – och håller dig kvar i en hög positiv frekvens, så är det en massa krångel som inte ens hittar dig, för det ligger på en helt annan frekvens och sänder! Det är en bra måttstock att använda sig av. När saker börjar krångla runt oss, då är det hög tid att se över sitt tanke- och känslofokus, vilka valda sanningar som regerar och vilka förväntningar vi har aktiva.

 

Personligt/På jobbet:

Hur har du hittills hanterat saker som gnisslat i ditt liv? Hur länge har du låtit det dra ned dig i negativa tankar och känslor. Hur många minuter om dagen har du ägnat till att älta det? Både i huvudet och med de du möter. Hur lång har din startsträcka varit till att säga till dig själv, nej det här är inte okej! Nu sätter jag ned klacken/nu släpper jag det/nu gör jag något aktivt åt det. Var har du landat oftast och lättast? Vilken magnet har du haft lättast att aktivera?

Hur ser det ut omkring dig på jobbet? Om du tänker på dina medarbetare, – och reflekterar över frågorna ovan, vad blir du nu medveten om? Och vad tror du att det du hittar genererat hittills?

Hur ser det ut i dina relationer?

 

 Vi skapar alla vår egen sanning.

Den sanning som vi förhåller oss till när vi gör våra val. Den sanning som DU lever efter är bara din och det finns ingen annan i världen som ser ”verkligheten” ur ditt perspektiv. De kan dela dina åsikter kanske, men aldrig helt dina känslor till dem. En viktig parameter som vi ofta glömmer.

 

Tillbaka till sanningen. VAD är sanningen?

Sanningen finns inte – om man tänker på den som en – riktig – sanning.  Sanningen finns däremot – för oss alla, i vår egen tappning. Dina sanningar, skapar ditt liv, därför är det otroligt viktigt att ta reda på vilka sanningar du egentligen har, för att veta vad du har att förhålla dig till – eftersom det är dem som du sedan agerar utifrån. Vi har alla både ärvda och valda sanningar. Sanningar skapade av tidigare referenser. De flesta har väldigt starka sanningar om tidigare negativa referenser och fastnar inte helt sällan i att återskapa skeendet igen och igen, – just på grund av att de håller referensen levande. En grundsanning/utgångspunkt för någon kan vara, där här kommer aldrig gå, eller – det här kommer bli svårt! En annan kan vara jag är inte tillräckligt smart för att bli framgångsrik, eller det är svårt att lyckas. En tredje, – jag kommer aldrig nå dit jag vill. Ytterligare några – jag är för ful för att få en partner, jag är för tjock för att vara fin, jag är inte värd att lyssnas på. Det jag säger/har att komma med är inte så viktigt. Jag är inte värd det här… Det här är några valda sanningar som inte är helt ovanliga.

De som har den här typen av sanningar, lever och agerar utifrån dem och låter dem begränsa deras liv oerhört, genom att leva efter dem som en sanning. Dessutom kanske med den oerhört dränerande känslan att det är en verklighet som inte går att förändra. Det finns också ärvda sanningar som inte ens är våra egna, där det kanske är en ständig inre kamp mellan känslan av ett måste som ligger där och styr, medan ditt inre kanske har en helt annan preferens än den ärvda sanningen. Fundera en stund på konsekvenserna som den här typen av sanningar kan skapa i en människas liv.

 

Sanningen i kombination med Attraktionslagen

Delar du eller någon av dina medarbetare någon eller några av de sanningar jag just listat. Eller har du/de kanske några ännu mer raffinerade sanningar som styr livet. Vad har du för valda och ärvda sanningar som hittills inte gagnat dig? Vad har de hittills skapat i ditt liv? Både ur ett kognitivt- såväl som ur ett energiperspektiv. Tänk efter vilken typ av känsla den här typen av sanning skapar. – Vilken frekvens tunar du lättast in dig på med de sanningar som dränerar dig tror du?

 

Reflektion

Vilka valda sanningar har du som begränsar DIG? Vilka sanningar ältar du med dig själv och andra? Vilken är den story du väljer att berätta om och om igen?