8 Kapitel 8

Ni skapar utifrån hur ni tänker mest

Detta är en sanning som de flesta inte har top of mind varken privat eller i arbetet, vilket lägger grund för en mängd onödig friktion på både individnivå såväl som på team/företagsnivå. Genom att bli en medveten tänkare, kan vi kraftigt minska de situationer där vi har ”otur när vi tänker” bara för att vi inte är medvetna om hur vi tänker …

 

Ta pulsen på ditt team

Hur mår ditt team? Hur ser deras inre dialoger ut tror du? Vilka rädslor och sanningar är belastningar både för dem själva och för företaget, vilka är fantastiska tillgångar och vilka förväntningar styr dem gällande framtiden? Tror du att de känner sig sedda, högt värderade och inspirerade? Får de den återhämtning de behöver? Får du? Känner du dig sedd, högt värderad och inspirerad? Om du jämför ert team och de möjligheter ni jobbat med hittills med Googles filosofi, – är det i närheten eller långt ifrån? Självklart är det inte alla företag som har råd att ha så storstilade bonusar och extraförmåner som Google har råd till, men att premiera människor och inspirera dem till att vara, agera och känna sig som sitt allra bästa jag handlar lika mycket om små gester, ständigt återkommande kärleksbevis, attityder, att lyssna med intention att förstå och om kommunikation. Att prata med, inte prata till! Och att ge möjligheten till frekvent återhämtning. Att få folk att växa och att få en inre medvetenhet om sina egna tanke-, handlings- och känslomönster. Hylla och lyfta de mönster som redan är bra och medvetet jobba med dem som ger oönskade resultat är ett sätt att öka harmonin individuellt/i gruppen. Ge en fördjupad bild av det annorlunda sätt att se oss själva, världen och våra möjligheter på som jag låtit dig nosa på genom Change of mindset. Att vara en harmonisk, glad, inspirerad chef och leda ett framgångsrikt företag med människor som håller både fysiskt och psykiskt. Människor som är glada, harmoniska, lojala, inspirerade och högpresterande, – (vilket de kanske redan helt- eller delvis är under din ledning,) är ju självklart något som jag tänker att de flesta skulle vilja se som en verklighet. Det är även min vision. Något som också är avgörande viktigt är att bli medveten om vad man gör som redan ÄR rätt. Som redan ger önskade resultat. Som man är glad och tacksam över. Eftersom det hela tiden är i vårt NU som vi skapar både vårt nu och vårt SEN, är det av yttersta viktigt att se till att man njuter så mycket man kan av sitt NU, så man kan skapa ett lika njutbart eller ännu bättre SEN. Här lever dessvärre alltför många i en tankevurpa.

 

Vi kan inte kämpa oss i mål

För kamp föder kamp! Men vi kan medvetet hjälpa oss själva och varandra att jobba i rätt riktning och göra allt vi kan för att göra vårt NU till en härlig, positiv och inspirerande upplevelse NU, likaväl som en positiv och inspirerande språngbräda in i framtiden. Många tror att njutningen kommer komma till oss – sen. Men om du inte kan skapa njutning i vad än ditt NU levererar, kommer ditt njutningsfulla sen dröja onödigt länge med att visa sig. För lika attraherar lika. Och är du fast i att betrakta verkligheten som den ÄR med allt vad det innebär, då är det bara mer av det du kommer få. Har du ditt fokus på något du inte gillar, – är det alltså det du blir en magnet för att dra till dig mer av. Därför är visualisering så oerhört viktigt! Att ha tillit till en bild av ett mål som inte än syns i den fysiska verkligheten och inte fastna i att bara betrakta avsaknaden av det. Jag säger inte att det är lätt, men jag säger att det går – och att det är nödvändigt för att komma fram harmoniskt!

 

 Klokskaper 

“A leader is like a shepherd. He stays behind the flock, letting the most nimble go out ahead, whereupon the others follow, not realizing that all along they are being directed from behind.”

Nelson Mandela

 

Att våga starta en ny väg fram

För att kunna leda människor i att växa och i att våga drömma, behöver man själv – utan begränsningar våga göra detsamma. Många vågar inte starta ett personligt växande för de vet vad de har men inte vad de får eller vad det kan generera. Många vågar inte heller drömma utifrån ett annat läge än de befinner sig i. Och mäter sannolikheten i var/vad de ska kunna nå – utifrån var de står. Men, vad skulle hända om man struntar i att bekräfta och befästa utgångsläget när man tar ut mål, utan pratar om vart man vill ur ett gränslöst perspektiv. Man flyttar sina möjlighetstankar långt utanför där man är. Vilket gör att man kan komma så mycket längre!

 

Var började de människor som faktiskt lever sina drömmar

De som skapat imperium, hjälporganisationer och fantastiska idrottskarriärer. Blivit stadsministrar, sålt allt och bor på Maui eller bestigit månen. Precis där du och jag också befinner oss – oavsett på vilken nivå det är. Mitt i det vanliga vardagslivet. Kanske de varit en lillasyster, storebror eller ett ensambarn. En ensamstående mamma, eller en man som inte gått i skolan längre än till sjätte klass. Oavsett vilket, har de precis som du och jag tampats med det som händer i det vardagliga livet. Oavsett vilket, har de vågat drömma stort, förmodligen ljusår från var de började – och nått dit! Med en klar vision om vad de ska skapa. Med en klar känsla av tillit att de kommer komma i mål, för att det är det de vill och ställt sitt fokus.

 

       

 

En annan typ av frågor

För några år sedan jobbade jag med ett företag som hade enorma utmaningar i arbetsgruppen gällande attityder, lojalitet både mot kollegor och företaget. Bemötande både mot ledning, internt och mot kund, förväntningar och fokus. Efter jag hade föreläst och lett företaget i en efterföljande workshop, sammanställde jag ett dokument till VD som stöd inför en ny typ av/tillägg till medarbetarsamtal som kunde hjälpa gruppen till att se sitt eget ansvar och vikten av sitt eget fokus från ett annat perspektiv. Detta la grunden för ett löpande utvecklingsarbete med företaget som fortsatt i olika delar sedan dess. Några ord från VD som jag här håller inkognito:

” Jag tyckte att Lilis tankesätt i mångt och mycket stämde väldigt bra med vad jag vill förmedla inom mitt företag så jag valde att ha en workshop med alla medarbetare där Lili lyfte allas vår förmåga att välja hur vi tänker och sen har vi fortsatt resan inom företaget med hennes hjälp. I dag vet jag att alla har med sig att vi kan välja var vi är och jag upplever att framförallt jag själv har ett bättre sätt att kommunicera med mina kollegor. Jag rekommenderar verkligen fler att ta chansen att välja vad vi tänker”

För att knyta ihop säcken innan jag tackar för mig den här gången, tänkte jag bjuda dig på en av de tio punkter som finns på listan som du kanske kan testa själv för att se vad som händer i mötet och i den det gäller, när du börjar ställa den här typen av frågor. Om DU som ledare tar på dig dina SÅ KLART – glasögon när du reflekterar över de svar du får, kan du få en god fingervisning om något ställe i teamet där det läcker energi/sprider negativ energi som behöver stoppas innan det fått momentum i fel riktning.

 

UTVECKLANDE FRÅGOR

Tanke- och känslomässigt fokus:

a) Väljer du vilket humör du har på daglig basis, eller låter du det bara bli vad det blir?

b) Om du är på dåligt humör. Hur låter du det påverka dig i relation till  

 1. Din familj? Dina kollegor? Dina kunder
 2. Är det ngn skillnad?
 3. Om ja, Varför?
 4. Vem anstränger du dig mest för att inte ”drabba”?

c) Tar du medvetet ansvar för vilken attityd du har?

d) Är du medveten om vilken energi du sänder ut ifrån dig?

 1. Vad tror du att du sänder mest?
 2. HUR vet du det?

e) Inser du att du har ett/Gör du ett aktivt val att vara ditt bästa jag för att få det bästa resultatet i varje möte med kunder/kollegor/ledare?

f) Om ja, – Grattis till ditt självledarskap! Vad blir dina resultat?

g) Om nej, – varför? Vad blir dina resultat?

h) Vad har du oftast för känsla på väg till jobbet?

i) Vad har du oftast för känsla jobbet?

j) Vad har du oftast för känsla när du är på väg från jobbet?

k) Vad har du oftast för förväntningar på dagen?

l) Vad är det första du tittar efter/söker när du kommer till jobbet?

m) Ser du problem eller möjligheter först?

n) Fokuserar du lätt på/har du svårt att släppa/ältar du:

 1. Saker som inte fungerar
 2. Saker och situationer som du är missnöjd med
 3. Negativa saker som hänt
 4. Folks negativa sidor
 5. Saker som någon annan gjort som du inte gillar etc?

o) OM du är missnöjd med något:

 1. Gör du oftast något konkret åt det, för att skapa ngt bättre/få en förändring
 2. Stannar du oftast vid att vara missnöjd

p) Om du inser att du håller dig mest vid nr 2, hur utvecklas det?

 1. Hamnar du lätt i att älta detta med dig själv/kollegor?
 2. Vad ger det för resultat?

q) Självklart får vi de bästa resultaten om man tittar på en harmonisk grupp/harmoniskt samarbete om vi pratar med folk, inte om

 1. Med handen på hjärtat, hur fungerar Du i den frågan?

r) Hur tycker du att du själv fungerat hittills gällande fråga P?

s) Hur tycker du att arbetsgruppen fungerar i stort gällande fråga P?

t) Är det lätt att ha en bra dialog med dina kollegor?

 1. Om ja, beskriv vad som gör det lätt.
 2. Om nej, beskriv vad som händer och vad som blir resultatet
 3. Vad skulle kunna vara ett första steg i rätt riktning om det inte fungerat hittills?

u) Är det lätt att ha en bra dialog med din närmaste chef?

 1. Om ja, beskriv vad som gör det lätt.
 2. Om nej, beskriv vad som händer och vad som blir resultatet
 3. Vad skulle kunna vara ett första steg i rätt riktning om det inte fungerat hittills?

 

Frågorna behöver självklart inte bara användas vid utvecklingssamtal

Utan lämpar sig självklart även som fristående frågor som man t ex kan använda som veckans fråga, frågor att reflektera över till veckomötet eller dylikt. Hoppas du kommer ha användning för dem!