7 Kapitel 7

Ta pulsen på ditt team
Hur mår ditt team? Hur ser deras inre dialoger ut tror du? Vilka rädslor och sanningar är belastningar både för dem själva och för företaget, och vilka förväntningar styr dem gällande framtiden? Tror du att de känner sig sedda, högt värderade och inspirerade? Får de den återhämtning de behöver? Om du jämför ert team och de möjligheter ni jobbat med hittills med Googles filosofi, – är det i närheten eller långt ifrån? Självklart är det inte alla företag som har råd att ha så storstilade bonusar och extraförmåner som Google har råd till, men att premiera människor och inspirera dem till att vara, agera och känna sig som sitt allra bästa jag handlar lika mycket om små gester, ständigt återkommande kärleksbevis, attityder, att lyssna med intention att förstå och om kommunikation. Att prata med, inte prata till! Och att ge möjligheten till frekvent återhämtning. Att få folk att växa och att få en inre medvetenhet om sina egna tanke-, handlings- och känslomönster. Hylla och lyfta de mönster som redan är bra och medvetet jobba med dem som ger oönskade resultat är ett sätt att öka harmonin i gruppen. Ge en fördjupad bild av det annorlunda sätt att se oss själva, världen och våra möjligheter på som jag låtit dig nosa på genom Change of mindset. Att vara en harmonisk, glad, inspirerad chef och leda ett framgångsrikt företag med människor som håller både fysiskt och psykiskt. Människor som är glada, harmoniska, lojala, inspirerade och högpresterande, – (vilket de kanske redan helt- eller delvis är under din ledning,) är ju självklart något som jag tänker att de flesta skulle vilja se som en verklighet. Det är även min vision. Något som också är avgörande viktigt är att bli medveten om vad man gör som redan ÄR rätt. Som redan ger önskade resultat. Som man är glad och tacksam över. Eftersom det hela tiden är i vårt NU som vi skapar vårt SEN, är det av yttersta viktigt att se till att man njuter så mycket man kan av sitt NU, så man kan skapa ett lika njutbart eller ännu bättre SEN. Här lever dessvärre alltför många i en tankevurpa.

 

Vi kan inte kämpa oss i mål
För kamp föder kamp! Men vi kan medvetet hjälpa oss själva och varandra att jobba i rätt riktning och göra allt vi kan för att göra vårt NU till en härlig, positiv och inspirerande upplevelse NU, likaväl som en positiv och inspirerande språngbräda in i framtiden. Många tror att njutningen kommer komma till oss – sen. Men om du inte kan skapa njutning i vad än ditt NU levererar, kommer ditt njutningsfulla sen dröja onödigt länge med att visa sig. För lika attraherar lika. Och är du fast i att betrakta verkligheten som den ÄR med allt vad det innebär, då är det bara mer av det du kommer få. Har du ditt fokus på något du inte gillar, – är det alltså det du blir en magnet för att dra till dig mer av. Därför är visualisering så oerhört viktigt! Att ha tillit till en bild av ett mål som inte än syns i den fysiska verkligheten och inte fastna i att bara betrakta avsaknaden av det. Jag säger inte att det är lätt, men jag säger att det går – och att det är nödvändigt för att komma fram harmoniskt!

 

KLOKSKAPER

A leader is like a shepherd. He stays behind the flock,
letting the most nimble go out ahead,
whereupon the others follow, not realizing
that all along they are being directed from behind.

Nelson Mandela

 

Att våga starta en ny väg fram
För att kunna leda människor i att växa och i att våga drömma, behöver man själv – utan begränsningar våga göra detsamma. Många vågar inte starta ett personligt växande för de vet vad de har men inte vad de får eller vad det kan generera. Många vågar inte heller drömma utifrån ett annat läge än de befinner sig i. Och mäter sannolikheten i var/vad de ska kunna nå – utifrån var de står. Vad skulle hända om man struntar i att bekräfta och befästa utgångsläget när man tar ut mål, utan pratar om vart man vill ur ett gränslöst perspektiv. Man flyttar sina möjlighetstankar långt utanför där man är. Vilket gör att man kan komma så mycket längre!

 

Var började de människor som faktiskt lever sina drömmar
De som skapat imperium, hjälporganisationer och fantastiska idrottskarriärer. Blivit stadsministrar, sålt allt och bor på Maui eller bestigit månen. Precis där du och jag också befinner oss – oavsett på vilken nivå det är. Mitt i det vanliga vardagslivet. Kanske de varit en lillasyster, storebror eller ett ensambarn. En ensamstående mamma, eller en man som inte gått i skolan längre än till sexan. Oavsett vilket, har de precis som du och jag tampats med det som händer i det vardagliga livet. Oavsett vilket, har de vågat drömma stort, förmodligen ljusår från var de började – och nått dit! Med en klar vision om vad de ska skapa. Med en klar känsla av tillit att de kommer komma i mål, för att det är det de vill och ställt sitt fokus.