Inledning

Om du fortsätter tänka på samma sätt, kommer du fortsätta få samma resultat

Det behöver ju nödvändigtvis inte vara av ondo, för många saker kanske redan går galant. Både på jobbet och privat. Men de saker som inte är som du vill att de ska vara, – de kommer också fortsätta vara som de är, – om du/ni inte hittar ett nytt sätt att tänka, – känna och göra. Många gånger försöker man göra på ett annat sätt. Men missar man att man även, eller snarare framförallt behöver titta på och förändra sina tankar, känslor och förhållningssätt gällande det man vill förändra, – missar man det absolut viktigaste steget! Det som gör att man kan lyckas.

 

Nu är det vetenskapligt bevisat att vi mår som vi tänker!

Färsk hjärnforskning bevisar att det går att tänka sig frisk och därmed även tänka sig glad. Man kan mata sin hjärna så man får ett bättre liv. ”De som automatiskt styrs av negativa tankar och ältar saker, bör mer än någonsin ifrågasätta sitt agerande.” säger hjärnforskaren Nisse Simonson. Han menar att alltför många människor ger det pessimistiska tolkningsföreträde i livets olika situationer. Och att de allra flesta är omedvetna och till och med struntar i sina egna positiva resurser.

Vi har av genetiska skäl lättare att ta till oss mer pessimistiska än optimistiska tankar och känslor. Det beror dels på att vi redan från början lärt oss att förvänta oss det värsta, från den tid då vi som urmänniskor hela tiden var beredda på flykt eller kamp om det skulle komma en sabeltandad tiger och försöka sätta tänderna i baken på oss. Dessutom formades vårt släkte med sju grundläggande emotioner: Glädje, sorg, oro, ilska, rädsla, skräck och äckel. EN av sju av våra grundkänslor, är alltså positiv! Det gör det ännu klarare – upplever i alla fall jag, hur viktigt det är att medvetet jobba med att hjälpa sig själv till rätt fokus!

 

Klokskaper

”Minns att lyckan inte beror på vem du är eller vad du har. Den beror helt och hållet på hur du tänker.”

Dale Carnegie

 

Vi vet nu att repeterade positiva tankar och handlingar verkligen ger positivt utslag. Och blir du dessutom medveten om hur vi interagerar med energifrekvenserna utanför oss själva, kan du verkligen gå från att leva re-aktivt, till att leva pro-aktivt och på så sätt skapa möjligheter till helt andra resultat inom alla områden i livet.

 

Jag gör inte som alla andra

Jag jobbar på ett klart annorlunda sätt med klienter och företag där jag gifter ihop – som jag skrev redan i förordet, – kunskapen om Attraktionslagen, som är en universell naturlag som det flesta inte har någon, – eller väldigt lite kunskap om. Med det mer klassiskt beteendevetenskapliga som desto fler är bekanta med. Jag jobbar med att höja medvetenheten/skapa insikter om vårt eget ansvar, vårt fokus och våra regerande tanke-, känslo,- och handlingsmönster. Det är nämligen i kombinationen av energiperspektivet och det beteendevetenskapliga som för många livsförändrande ahaupplevelser infinner sig. Och insikterna om varför de hittills nådda resultaten ser ut som de gör, visar sig tydligare än någonsin. Vilket ger insikter om en helt annan typ av åtgärder som krävs för att förändra det som hittills inte givit ett önskat resultat. Ofta är det mest naturliga att förändra det man gör när man får oönskade resultat. Men få vet hur viktigt det är att framförallt förändra sin inställning, sina förväntningar, sitt förhållningssätt, sina begränsande sanningar, sina tankar och känslor om det som det gäller, i kombination med det förändrade handlingssättet. Utan denna insiktspalett blir det mycket svårare än det behöver vara. Det finns en massa bra utvecklingsmetoder och företag på marknaden som hjälper företag till bättre lönsamhet och mer motiverad personal. Men jag vågar påstå att det inte finns någon mer än jag som ger denna kombinerade bild som faktiskt på riktigt inte bara kan förändra företag, utan kan förändra världar. Att förstå det kvantfysiska perspektivet i kombination med sitt eget fokus är det som ger de stora insikterna som skapar de stora, viktiga och varaktiga förändringarna.

 

Jag vill dela med mig av mina insikter, för de förändrar spelplanen och resultaten

Under de senaste dryga 35 åren har jag djupstuderat Attraktionslagen, nosat på kvantfysiken, utbildat mig till coach med NLP* inriktning, (*Neuro linguistisk programmering) pluggat metadiciplinen Kommunikologi, tagit del av ett stort antal föreläsningar, medverkat i workshops, läst en försvarlig mängd böcker i denna bredd av ämnen och nästan dagligen lyssnar jag på inspiratörer, forskare och internationella förändringsledare för att fylla på mig själv med ett brett spektra av kunskap. För att skapa ett gediget metaperspektiv om hur vi, vårt fokus och våra resultat hänger ihop. Hösten 2018 lanserade jag tillsammans med min kollega ett livsförändringsprogram, -The Futurebook, där The Futurebook 30 days challenge – vilket är en onlinekurs var vår första lanserade produkt och där The Futurebook Life Mastery som är en 4 månaders kurs IRL/online kommer att lanseras hösten 2019. Kursen är riktad mot både privatpersoner såväl som är ett arbetsredskap för företag till att lyfta personal och arbetsgrupper i fokus, energi och självmedvetenhet.

Det jag för länge sedan insett är, att min annorlunda kombination av kunskap skapar ett unikt förhållningssätt och metaperspektiv, som jag kokat ned till en enkel och gripbar bild vilken jag förmedlar till mina kunder, klienter, publik, lyssnare och läsare. Vilken visar både våra möjligheter såväl som våra utmaningar från ett nytt håll. Detta för många nya perspektiv kan faktiskt vara en av de viktigaste saker vi har allt att vinna på att lära oss så mycket som möjligt om! – För att höja livskvalitetsribban med flera steg och kunna ta vara på den begränsade tid vi har – ännu bättre.