2 Kapitel 2

Vetenskapen och tankens kraft?

I många år har vetenskapen försökt avgöra om människan med enbart tankens kraft kan påverka den fysiska världen – och varför. Huruvida det är teoretiskt möjligt beror på det sätt vilket man uppfattar medvetandet.Inom medicinen anser man att det mänskliga medvetandet bara är ett utbyte av elektriska impulser i hjärnan, medan kvantfysikerna har en annan uppfattning.Den Danske professorn Niels Bohr hade redan på 40 – talet uppfattningen att så var fallet.Han anade ett dolt samband mellan det mentala och det fysiska.Det gällde även forskare som Max Planck, Werner Heisenberg och Erwin Schrödinger.

Erwin sägs ha sagt:

”Den verkliga världen omkring oss och vi själva, alltså vårt sinne, har bildats av samma byggmaterial”.En av grundstenarna inom kvantfysiken är just att något kan uppträda både som energi i form av vågor och som ett fysiskt fenomen i form av partiklar.Om man föreställer sig att medvetandet också arbetar i vågor är det inte längre så konstigt att det kan inverka på den fysiska världen och vissa fenomen blir lättare att förklara.

Visste du att människan kan förändra sitt DNA under sin livstid?

Det är så otroligt mycket som inte gemene man känner till. Information som faktiskt ger en ny världsbild för betraktaren. Visste du t ex att vi länge trott att vårt DNA är oföränderligt men under de senaste decennierna har det visat sig att människan kan förändra sitt DNA under sin livstid. Med den informationen tänker i alla fall jag, WOW, – vilka möjligheter det öppnar upp för! När vi ändrar vår energi förändrar vi även vår molekylära struktur.

Vi vet idag också att varje cell i kroppen överför information till alla andra celler i kroppen men vi vet ännu inte riktigt hur. Och vi vet att varje cell ständigt kommunicerar med Universum.

 

Universum består av ett elektromagnetiskt fält

Kvantfysiker har påvisat att:

  • Universum är ett enda stort kraftfält och att alla föremål i Universum är kraftfält i sig, även vi människor och varje cell i oss.
  • Att vi sänder ut ett energifält som kan kommunicera med Universums elektromagnetiska fält och att varje föremål i Universum kommunicerar med alla andra föremål i Universum.

 

Vi människor befinner oss alltså i ett universellt biofält och utgör själva ett biofält som hela tiden kommunicerar sinsemellan där alla är beroende av varandra.

Vi är nu säkra på att vårt medvetande inte endast ligger i hjärnan som vetenskapen trott innan.  Forskarna inser alltmer att hjärnan fungerar mer som en hårddisk och att det kreativa skeendet, alltså det som händer i vårt liv, skapas genom kommunikation med biofältet utanför. Vi vet att det vi uppfattar som solid materia är i själva verket är 99,9999 % tomrum fyllt av energi. När man förstår – på riktigt – att all materia är energi, alltså även vi själva, våra tankar och känslor, är det kanske lättare att ta till sig hur viktigt det är att förstå hur detta faktum påverkar oss rent praktiskt och konkret.

Summa summarum, – detta innebär att vi genom våra inre upplevelser kan påverka världen utanför vår kropp på ett energiplan. Hjärtat- och vårt känslocentrum är den starkaste sändaren, vars magnetiska fält är cirka femtusen gånger starkare än det runt hjärnan.

Gregg Braden, geolog, forskare, föreläsare, prisbelönt författare, nominerad till det prestigefyllda Templeton award, som tidigare vunnits av bl a moder Teresa, Dalai Lama, Desmond Tutu och 2018 av Kung Abdullah II av Jordanien, menar att den här upptäckten ger oss ett helt nytt synsätt gällande hur vi kan påverka resultat. Istället för att tänka strategisk och taktiskt och att steg för steg arbeta mot målet, ska vi göra precis tvärtom. Vi behöver identifiera oss med resultatet, ta känslan i anspråk FÖRST, – som om det redan hänt, för att se det hända. Utifrån detta kan vi sen tänka strategisk och taktiskt steg för steg arbeta mot målet. Det är det som är kombinationen mellan visualisering, affirmering och handling. Och det är det som den här korta boken handlar om. Att lära sig närma sig sina önskade resultat – i rätt ordning.

 

På jobbet

Hur har ni hittills jobbat i er strävan framåt mot era mål? Har ni tagit den mer klassiska vägen som hittills varit mer tillgänglig för gemene man, vilken innebär att man inte gläds åt framgången förrän den är helt synlig, utan omedveten av sina känslor, jobbar målmedvetet, eller till och med i värsta fall kämpar mot att nå målet. Eller har ni gjort det som Gregg Braden insisterar på att vi behöver göra, – att jobba med att ta känslan i anspråk FÖRST genom positiv fokusering, affirmering och visualisering hur det kommer kännas när ni är där och sedan medvetet med den rätta känslan aktiv, – jobba strategiskt.

 

Dubbelslits experimentet

Det har ett upprepat antal gånger gjorts ett experiment som kallas dubbelslitsexperimentet, där man skjuter en elektron genom en öppen slits mot en duk. Som steg två gör man om det hela och gör två öppningar för att se vad som händer. Elektronen vet ju inte om förändringen, men det gör vetenskapsmännen. Resultatet är slående. Plötsligt förändrar elektronen sig till en vågform och tar sig genom båda öppningarna samtidigt. Hur vet elektronen att de ändrat förutsättningarna, så den kan anpassa sig? De har kommit fram till att detta sker i kommunikation mellan objektet – och de som observerar objektet. Det vill säga, observatörerna – som är vetenskapsmännen, visste om förändringen och genom sin observation med detta i åtanke, interagerade de med elektronen och förändrade det som nu skedde. Om man försöker översätta detta rätt svåra och här kraftigt komprimerade och förenklade kvantfysiska experiment till mer begriplig svenska, så är slutsatsen att vi interagerar – alltså jobbar ihop med atmosfären utanför oss själva. Genom hur vi fokuserar och genom vad vi förväntar oss och antar – kan vi påverka det som blir resultatet.

 

Klokskaper 

” Världen vi har skapat är produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande.”

Albert Einstein