8 Kapitel 8

Var går du härifrån?
Bara du vet. Bara du känner vilka vida eller snäva svängar du känner dig bekväm med att ta. Och bara du kan ta beslutet om du tror att det kan vara en ny spännande idé att utveckla dig själv och dina anställda – i er själva genom detta perspektiv, och inte bara i sälj och marknad och annat som är mer yrkesspecifikt. För att få företaget att gå framåt, men även för att få er att gå framåt med detta unika kombo-perspektiv som framgångsverktyg. Att genom SÅ KLART-metoden utveckla ett nytt sätt att se er själva, företaget och världen på.

 

image

 

En annan typ av frågor
För några år sedan jobbade jag med ett företag som hade enorma utmaningar i arbetsgruppen gällande attityder, lojalitet både mot kollegor och företaget, bemötande både mot ledning, internt och mot kund, förväntningar och fokus. Efter jag hade föreläst och lett företaget i en efterföljande workshop, sammanställde jag ett dokument till ansvarig chef som stöd inför en ny typ av/tillägg till medarbetarsamtal som kunde hjälpa gruppen till att se sitt eget ansvar och vikten av sitt eget fokus från ett annat perspektiv.

Och för att knyta ihop säcken innan jag tackar för mig den här gången, tänkte jag bjuda dig på en av de tio punkter som fanns på listan som du kanske kan testa själv för att se vad som händer i mötet och i den det gäller när du börjar ställa den här typen av frågor. Om DU som ledare tar på dig dina LOA glasögon när du reflekterar över de svar du får, kanske du får en god fingervisning om något ställe i företaget där det läcker energi/sprider negativ energi där det kan vara bra att stoppa innan det fått momentum i fel riktning.

 

Tanke- och känslomässigt fokus:

a) Väljer du vilket humör du har, eller låter du det bara bli vad det blir?

b) Om du är på dåligt humör. Hur låter du det påverka dig i relation till

 1. Din familj? Dina kollegor? Dina kunder
 2. Är det någon skillnad?
 3. Om ja, Varför?
 4. Vem anstränger du dig mest för att inte ”drabba”?

c) Tar du medvetet ansvar för vilken attityd du har?

d) Är du medveten om vilken energi du sänder ut ifrån dig?

 1. Vad tror du att du sänder mest?
 2. HUR vet du det?

e) Inser du att du har ett/Gör du ett aktivt val att vara ditt bästa jag för att få det bästa resultatet i

f) varje möte med kunder/kollegor/ledare?

 1. Om ja, – Grattis till ditt självledarskap! Vad blir dina resultat?
 2. Om nej, – varför? Vad blir dina resultat?

g) Vad har du oftast för känsla på väg till jobbet?

h) Vad har du oftast för känsla på jobbet?

i) Vad har du oftast för känsla när du är på väg från jobbet?

j) Vad har du oftast för förväntningar på dagen?

k) Vad är det första du tittar efter/söker när du kommer till jobbet?

l) Ser du problem eller möjligheter först?

m) Fokuserar du lätt på/har du svårt att släppa/ältar du:

 1. saker som inte fungerar
 2. som du är missnöjd med
 3. negativa saker som hänt
 4. folks negativa sidor
 5. saker som någon annan gjort som du inte gillar etc?

o) OM du är missnöjd med något:

 1. gör du oftast något konkret åt det, för att skapa ngt bättre/få en förändring
 2. stannar du oftast vid att vara missnöjd

p) Om du inser att du håller dig mest vid nr 2, hur utvecklas det?

 1. Hamnar du lätt i att älta detta med dig själv/kollegor?
 2. Vad ger det för resultat?

q) Vad tror du ger de bästa resultaten om man tittar på en harmonisk grupp/harmoniskt samarbete:

 • Att prata om folk
 • Att prata med folk

r) Hur tycker du att arbetsgruppen fungerar i stort gällande fråga P?

s) Hur tycker du att du själv fungerat hittills gällande fråga P?

t) Är det lätt att ha en bra dialog med dina kollegor?

 1. Om ja, beskriv vad som gör det lätt.
 2. Om nej, beskriv vad som händer och vad som blir resultatet
 3. Vad skulle kunna vara ett första steg i rätt riktning om det inte fungerat hittills?

u) Är det lätt att ha en bra dialog med din närmaste chef?

 1. Om ja, beskriv vad som gör det lätt.
 2. Om nej, beskriv vad som händer och vad som blir resultatet
 3. Vad skulle kunna vara ett första steg i rätt riktning om det inte fungerat hittills?

 

Frågorna behöver självklart inte bara användas vid utvecklingssamtal
Utan lämpar sig självklart även som fristående frågor som man kan använda t ex som veckans fråga,
frågor att reflektera över till veckomötet eller dylikt. Hoppas du kommer ha användning för dem!

 

Vad gör jag nu?
Ja, vad tänker du göra nu? Känns det som att du fått inblick i något du verkligen inser att du och dina medarbetare har allt att vinna på att lära er mer om? Eller tänker du, – kul, intressant, men jag/vi fortsätter nog som vanligt?

 

Jag vill rekommendera dig att fundera över vilket av dem som känns:
Lättast att välja, – och varför?
Mest rätt att välja, – och varför?
Mest utmanande att välja, – och varför?

 

Att du jobbar som ledare vet jag ju redan
men jag vill utmana dig med frågan: Är du en ledare som tycker det är viktigt och rätt i tiden för att gå i bräschen för en ny typ av utveckling för att nå mer harmoniska resultat? Ett sätt där hjärtat är i centrum och där vägen och metoden inte än är lika grundligt bevisad som konventionella metoder. Där du faktiskt kan vara en Columbus och vara med och initiera ett nytt förhållningssätt som inte bara skapar harmoni bland personalen och ligger som grund till en mer harmonisk tillväxt, utan som även sprider en högre och mer positiv energi ut i samhället som kan påverka det sociala spelet. Eller håller du dig hellre till utveckling som mer adresserar hjärnan och gamla konventionella metoder?

 

För att veta måste man våga
När mina klienter börjar applicera SÅ KLART-metoden i sitt vardagliga tänk börjar det nästan alltid per omgående hända saker som visar att de satt igång energierna i en ny riktning. Det krävs definitivt arbete med att förändra våra tankar, präglingar och inre sanningar för de flesta har övat länge på att fokusera som de gör. – Men när vi gör det – och dessutom är medvetna om hur vårt fokus interagerar med Attraktionslagen och universum, då kan vi verkligen skapa de resultat vi vill ha oavsett hur vårt NU ser ut.

 

KLOKSKAPER

Om du får du rätt på insidan, kommer utsidan av sig själv.

Eckhart Tolle